Leto 2008

Osnovni šoli Preska smo prispevali v šolski sklad 1.200€, kar je omogočilo otrokom iz socialno šibkih družin udeležbo na izven šolskih dejavnosti.