Leto 2007

Kupili smo računalnik s programsko opremo otroku, katerega starši to nikakor niso bili zmožni, otroku pa je darilo omogočilo obiskovanje fakultativnega predmeta v šoli.