Leto 2001

Vrtcu Medvode smo podarili ček za nakup igral in igrač.